Pretraživanje Traži English

Kao najuspješnija velika tvrtka u Virovitičko-podravskoj županiji imamo veliki utjecaj na agrarnu proizvodnju i jačanje gospodarstva. No, želimo biti i odgovoran partner našim zaposlenicima, kupcima, dobavljačima i lokalnoj zajednici jer vjerujemo da samo odgovorno poslovanje u skladu s načelima održivog razvoja može osigurati stabilan rast i razvoj našeg društva. Društvena odgovornost jedna je od temeljnih vrijednosti Viro tvornice šećera.

Društvena odgovornost

Zaštita okoliša

Viro je veliki potrošač prirodnoga plina, glavnog energenta za proizvodnju šećera. 

Emisije u zrak nastaju u energani pri spaljivanju prirodnoga plina te iz vapnene peći pri izgaranju koksa i proizvodnje vapna. Emisije u zrak jednom godišnje kontrolira ovlašteni laboratorij, a usklađene su s Planom praćenja emisije CO2, dostavljenom Agenciji za zaštitu okoliša i Ministarstvu zaštite okoliša i prirode. Novim rješenjem u Dozvoli za emisije stakleničkih plinova izuzimaju se emisije  iz proizvodnje vapna. Druga emisija u zrak je emisija krutih čestica porijeklom iz procesa sušenja repnog rezanca uz istovremenu pojavu plinova koji nastaju prilikom izgaranja prirodnoga plina u postupku sušenja. Vrijednosti emisije krutih čestica redovito prate ovlaštene tvrtke. Sve  izmjerene vrijednosti su u dozvoljenim granicama, a od 2013. Godine Viro je u sustavu trgovanja emisijskim jedinicama.

Kako bi smanjila svoj utjecaj na okoliš i učinkovitije upravljala korištenjem energije, Viro tvornica šećera implementirala je ISO 50001 sustav upravljanja energetskom učinkovitošću. 

Šećerana ima vlastiti uređaj za preradu i pročišćavanje otpadnih voda (anaerobni i aerobni dio). Osim oborinskih i tehnoloških voda, uređaj pročišćava i otpadne vode grada Virovitice. Kako bi se maksimalno smanjila količina svježe vode potrebne u određenim fazama proizvodnje šećera, reciklira se voda koja služi za istovar i pranje repe u tvornici te voda koja se koristi u krugovima rashladnih voda. Na taj način Viro uštedi značajne količine svježe vode.

Tvornica ima i vlastito postrojenje za proizvodnju tehnološke pare od koje se proizvodi električna energija za vlastite potrebe (kogeneracija). Povremeno se u procesu proizvodnje pojavljuju vioškovi električne energije koji se distribuiraju u elektroenergetsku mrežu.

Otpad koji nastaje u proizvodnji šećera preuzimaju tvrtke specijalizirane za zbrinjavanje otpada prema zakonski propisanim smjernicama. 

Upišite broj 5
Pošalji poruku