Pretraživanje Traži English

Ovdje ćete pronaći sve informacije o poslovnim aktivnostima Viro tvornice šećera.

Za dodatne informacije obratite se:
Ana Smoljo 
tel: +385 1 4500 222
e-mail: press@secerana.hr

Mediji

Poziv na Glavnu skupštinu 27. 12. 2012.

Uprava društva Viro Tvornica šećera d.d. Virovitica, Matije Gupca 254 (dalje: »Društvo«), na temelju ovlasti iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te članka 20.3. Statuta Društva, donijela je odluku o sazivanju IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE dioničara Društva koja će se održati 27. prosinca 2012. g. u 14 sati, u sjedištu Društva, Virovitica, Matije Gupca 254. 
 
Dnevni red:
 
1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja glasova nazočnih i zastupljenih dioničara
2. Donošenje odluke o upotrebi dijela zadržane dobiti ostvarene u 2011. godini
3. Donošenje odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu.

Poziv na Glavnu skupštinu