Pretraživanje Traži English

Ovdje ćete pronaći sve informacije o poslovnim aktivnostima Viro tvornice šećera.

Za dodatne informacije obratite se:
Ana Smoljo 
tel: +385 1 4500 222
e-mail: press@secerana.hr

Mediji

Odluka o sazivanju redovite Glavne skupštine Društva 28. 6. 2012. godine

Uprava društva Viro Tvornica šecera d.d. Virovitica, Matije Gupca 254 (dalje: "Društvo"), temeljem ovlasti iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te članka 20.3. Statuta Društva, donijela je sljedeću 
 
ODLUKU O SAZIVANJU REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
 
I. Glavna skupština dioničara Društva održat će se dana 28. lipnja 2012. g. u 14:00 sati, u sjedištu Društva, Virovitica, Matije Gupca 254 (dalje: Skupština).

II. Dnevni red:
 
1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja glasova nazočnih i zastupljenih dioničara;
2. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2011. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2011. godini;
4. Godišnja financijska izvješća Društva za 2011. godinu nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva;
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2011. godini;
6. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2011. godinu;
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu;
8. Odobrenje stjecanja vlastitih dionica;
9. Donošenje Odluke o izboru revizora financijskih izvještaja Društva i posebnih revizija temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima Društva;

 
VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

Detaljnije informacije možete pronaći ovdje:

Poziv na Glavnu skupštinu dioničara Društva