Pretraživanje Traži English

Ovdje ćete pronaći sve informacije o poslovnim aktivnostima Viro tvornice šećera.

Za dodatne informacije obratite se:
Ana Smoljo 
tel: +385 1 4500 222
e-mail: press@secerana.hr

Mediji

Rezultati glasovanja na Glavnoj skupštini Društva od 31. kolovoza 2015.

UPRAVA DRUŠTVA
Virovitica, 01. rujna 2015.
 
 
REZULTATI GLASOVANJA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA OD 31.08.2015.
 
 
Sukladno članku 286. stavku 6. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva ovim putem objavljuje rezultate glasovanja po točkama dnevnog reda Glavne skupštine Društva održane 31. kolovoza 2015. godine.
 
 
Ad.2.
Prijedlog odluke: „ Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2014. godini.“
 
Rezultat glasovanja:
Ukupan broj glasova 1.203.221
Broj DANIH glasova 1.201.651
ZA 1.201.651
PROTIV 0
SUZDRŽANI 1.570
 
 
Ad.3.
Prijedlog odluke: „Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2014. godini.“
 
Rezultat glasovanja:
Ukupan broj glasova 1.203.221
Broj DANIH glasova 1.203.221
ZA 1.203.221
PROTIV 0
SUZDRŽANI 0
 
 
Ad.4.
Nema prijedloga odluke niti glasovanja; financijska izviješća su utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora te su Glavnoj skupštini samo dana na uvid.
 
 
Ad.5.
Prijedlog odluke: „I. Utvrđuje se da je Društvo u 2014. godini ostvarilo gubitak u iznosu od 61.526.062,10 HRK;
II.   Ostvareni gubitak Društva utvrđen u točki I. ove Odluke pokriti će se iz zadržane dobiti iz prethodnih razdoblja.
III.   Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“
 
Rezultat glasovanja:
Ukupan broj glasova 1.203.221
Broj DANIH glasova 1.201.651
ZA 1.201.651
PROTIV 0
SUZDRŽANI 1.570
 
 
Ad.6.
Prijedlog odluke: „Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2014. godinu.“
 
Rezultat glasovanja:
Ukupan broj glasova 1.203.221
Broj DANIH glasova 1.203.221
ZA 1.203.221
PROTIV 0
SUZDRŽANI 0
 
 
Ad.7.
Prijedlog odluke: „Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2014. godinu.“
 
Rezultat glasovanja:
Ukupan broj glasova 192.685
Broj DANIH glasova 192.685
ZA 192.685
PROTIV 0
SUZDRŽANI 0
 
Napomena: Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, članovi Nadzornog odbora nisu glasali po ovoj točki dnevnog reda.
 
 
Ad.8.
Prijedlog odluke: „Za revizora financijskih izvještaja Društva i posebnih revizija temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima Društva imenuje se Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb.“
 
Rezultat glasovanja:
Ukupan broj glasova 1.203.221
Broj DANIH glasova 1.203.221
ZA 1.203.221
PROTIV 0
SUZDRŽANI 0
 
 
 
________________________________
Željko Zadro
Predsjednik Uprave

Rezultati glasovanja na Glavnoj skupštini Društva od 31. kolovoza 2015.