Pretraživanje Traži English

Ovdje ćete pronaći sve informacije o poslovnim aktivnostima Viro tvornice šećera.

Za dodatne informacije obratite se:
Ana Smoljo 
tel: +385 1 4500 222
e-mail: press@secerana.hr

Mediji

Poziv na redovitu Glavnu skupštinu Društva


Uprava društva Viro Tvornica šećera d.d. Virovitica, Matije Gupca 254 (dalje: "Društvo"), temeljem ovlasti iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te članka 20.3. Statuta Društva, donijela je sljedeću
 

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

 
I. Glavna skupština dioničara Društva održati će se dana 12. travnja 2011. g. u 14:00 sati, u sjedištu Društva, Virovitica, Matije Gupca 254 (dalje: Skupština).

II. Dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja glasova nazočnih i zastupljenih dioničara
2. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2010. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2010. godini
4. Godišnja financijska izvješća Društva za 2010. godinu nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2010. godini
6. Davanje razrješnice članu Uprave Društva za 2010. godinu
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2010. godinu
8. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
9. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
10. Odobrenje stjecanja vlastitih dionica
11. Donošenje Odluke o izboru revizora financijskih izvještaja Društva i posebnih revizija temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima DruštvaOdluka o sazivanju redovite Glavne skupštine na ovom linku - Obavijest

Poziv na redovitu Glavnu skupštinu - Poziv


OSTALI VAŽNI DOKUMENTI

Prijava za sudjelovanje

Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva

Godišnji izvještaj o poslovanju za 2010. godinu