Pretraživanje Traži English

Ovdje ćete pronaći sve informacije o poslovnim aktivnostima Viro tvornice šećera.

Za dodatne informacije obratite se:
Ana Smoljo 
tel: +385 1 4500 222
e-mail: press@secerana.hr

Mediji

Natječaj za 2 radna mjesta


Na temelju odluke člana Uprave donesene dana 14. veljače 2011. godine VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. Virovitica, Matije Gupca 254
 
raspisuje
N A T J E Č A J
 
 
1. Za radno mjesto pomoćnik rukovoditelja proizvodnje u smjeni, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme od 12 mjeseci u svojstvu pripravnika
 
UVJETI:
  • VSS, završen prehrambeno tehnološki ili prehrambeno biotehnološki fakultet
  • dobro poznavanje engleskog i njemačkog jezika u govoru i pismu
  • poznavanje rada na računalu

                                                           
 
2.  Za radno mjestorukovoditelj proizvodnje u smjeni, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, uz probni rad od 6 mjeseci
 
UVJETI:
 

  • VSS, završen prehrambeno tehnološki ili prehrambeno biotehnološki fakultet
  • dobro poznavanje engleskog i njemačkog jezika u govoru i pismu
  • poznavanje rada na računalu
  • 4 godine radnog iskustava na odgovarajućim poslovima

 
Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:
 
- životopis
- dokaz o potrebnoj stručnoj spremi (diploma u ovjerenom presliku)
- dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
- uvjerenje da protiv njih nije pokrenut kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
- dokaz o radnom stažu (preslik radne knjižice ili potvrda)
 
 
S kandidatima će biti obavljen razgovor prije donošenja konačne odluke. Na natječaj se ravnopravno mogu javiti kandidati oba spola. Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Prijava s potrebnom dokumentacijom podnosi se u roku od 8 dana od objavljivanja natječaja u dnevnim novinama, na adresu: VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Matije Gupca 254, Virovitica, Kadrovska služba s naznakom »Za natječaj«.

  

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.


Dokument u PDFu možete skinuti na ovom linku - VIRO_Natječaj